AEROKLUB BIAŁOSTOCKI
Zaprasza na szkolenia lotnicze w sezonie 2021.
Zostań pilotem / skoczkiem spadochronowym.
Zrealizuj marzenia!

Polityka Prywatności
Postępując zgodnie z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 (RODO), wdrożyliśmy adekwatne środki techniczne i organizacyjne oraz politykę bezpieczeństwa danych osobowych. Każdy nasz pracownik oraz członek Aeroklubu Białostockiego, którego zadania związane są z dostępem do Państwa danych został przeszkolony w zakresie ochrony danych osobowych i posiada upoważnienie do wykonywania czynności ich przetwarzania.

 
Poniżej zamieszczamy dedykowane Klauzule informacyjne. Prosimy o zapoznanie się z nimi.


klauzula informacyjna dla Klientów i Członków AB
 
klauzula informacyjna dla kandydatów na Członków AB
 
klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Aktualna pogoda
CAŁA EUROPA
Statystyki
Szybowce:
Nalot w roku 2021
479:0
Najdłuższy lot w roku 2021
Adam Sadowski - 06:56
Najdłuższy przelot w roku 2021
Adam Sadowski - 505 km
Najwięcej przelotów w roku 2021
Adam Sadowski - 639 km