AEROKLUB BIAŁOSTOCKI
Zaprasza na szkolenia lotnicze w sezonie 2021.
Zostań pilotem / skoczkiem spadochronowym.
Zrealizuj marzenia!

Władze Statutowe
Najwyższą Władzą Aeroklubu Białostockiego jest
Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Białostockiego


W okresie pomiędzy obradami
Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Białostockiego
najwyższą włądzą jest Zarząd Aeroklubu BiałostockiegoZarząd Aeroklubu Białostockiego

Jan N. - prezes zarządu
Wiesław Z. - wiceprezes zarządu
Andrzej T. - sekretarz zarządu
Artur W. - skarbnik zarządu
Jarosław O. - członek zarządu
Bogdan M. - członek zarządu
Krzysztof F. - członek zarzadu
Patryk W. - członek zarządu - 16 lipca 2020 złożył pisemną rezygnację z prac w zarządzieKomisja Rewizyjna Aeroklubu Białostockiego kontroluje całokształt działalności statutowej Aeroklubu Białostockiego


Komisja Rewizyjana

Paweł K. - przewodniczący KR
Krzysztof K. - zastępca przewodniczącego
Zbigniew M. - sekretarz

Bartłomiej J. - sekretarz KR- 15 czerwca 2021 złożył pisemną rezygnację z prac w KR


Sąd Koleżeński


Agnieszka Kamińska-Cylwik
Andrzej Skrzypczyński
Michał Poniatowski


Sąd Koleżeńsk

Wiszniewski Dawid
Zdanowicz Piotr
Skrzypczyński Andrzej - uzupełnienie składu na WZCAB w dniu 2 grudnia 2017

Aktualna pogoda
CAŁA EUROPA
Statystyki
Szybowce:
Nalot w roku 2021
431:1
Najdłuższy lot w roku 2021
Adam Sadowski - 06:56
Najdłuższy przelot w roku 2021
Tomasz Kudaszewicz - 0 km
Najwięcej przelotów w roku 2021
Adam Bagrowski - 0 km