AEROKLUB BIAŁOSTOCKI
Zaprasza na szkolenia lotnicze w sezonie 2022.
Zostań pilotem / skoczkiem spadochronowym.
Zrealizuj marzenia!

Posiedzenia
Zwołuję na dzień 22 września 2022 (czwartek) godzina 19:00 posiedzenie Zarządu Aeroklubu Białostockiego

Proponuję porządek
1. Podanie i zatwierdzenie porządku posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Sprawy członkowskie.
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021.
5. Sprawozdanie dyrektora.
6. Sprawy różne
7. Zamknięcie posiedzenia

Zwołuję na dzień 11 sierpnia 2022 godzina 20:00 posiedzenie Zarządu Aeroklubu Białostockiego

Proponuję porządek
1. Podanie i przyjęcie porządku
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Sprawy członkowskie
4. Stawki statutowe od 1 sierpnia 2022
5. Sprawy różne
6. Zamknięcie obrad


Zwołuję na 31.05.2022 (wtorek) godzina 20:00 posiedzenia Zarządu Aeroklubu Białostockiego

Proponuję porządek
1. Podanie i przyjęcie porządku
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy członkowskie
4. Sprawozdanie dyrektora z realizacji budżetu
5. Sprawy bieżące
6. Sprawy różne
7. Zamknięcie obrad.


Zwołuję na 24.02.2022 (czwartek) godzina 19:00 posiedzenia Zarządu Aeroklubu Białostockiego
Propozycja porządku obrad
1. Podanie i przyjęcie porządku
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Sprawy członkowskie
4. Uchwalenie składek statutowych na 2022
5. Przyjęcie budżetu na rok 2022
6. Powołanie zespołu do opracowania Statutu AB
7. Sprawy różne
8. Zamknięcie obrad


Zwołuję na 14.01.2022 (piątek) godzina 18:00 posiedzenia Zarządu Aeroklubu Białostockiego
Propozycja porządku

1. Podanie i przyjęcie porządku
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Sprawy członkowskie
4. Podjęcie uchwały o wysokości składek członkowskich na 2022 rok
5. Ustalenie wysokości składek statutowych na rok 2022
6. Sprawy różne
7. Zamknięcie obrad.


Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Aeroklubu Białostockiego
18 grudnia 2021 sobota godzina 17:00

Porządek obrad.
1. Podanie porządku
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Omówieni powołania zespołu ds. statutu.
4. Zamknięcie posiedzenia.
Aktualna pogoda
CAŁA EUROPA
Statystyki
Szybowce:
Nalot w roku 2022
498:29
Najdłuższy lot w roku 2022
Adam Sadowski - 08:04
Najdłuższy przelot w roku 2022
Adam Sadowski - 588 km
Najwięcej przelotów w roku 2022
Adam Sadowski - 2384 km