AEROKLUB BIAŁOSTOCKI
Zaprasza na szkolenia lotnicze w sezonie 2019.
Zostań pilotem / skoczkiem spadochronowym.
Zrealizuj marzenia!

Posiedzenia

Najbliższe nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Aeroklubu Białostockiego
12 listopada 2019 (poniedziałek) godzina 18:30

 
Proponowany porządek:

1. Podanie i przyjęcie porządku posiedzenia
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Sprawy członkowskie
4. Sprawozdanie dyrektora
5. Zmiany w Statucie AB
6. Projekt sprawozdania ZAB na Walne Zgromadzenie AB
7. Podjęcie Uchwały o zwołaniu Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia AB (termin)
8. Sprawy różne
9. Zamknięcie obrad
CHRONOLOGICZNE ZESTAWIENIE TEMATÓW PORUSZANYCH NA POSIEDZENIACH


Z protokołami z posiedzeń Zarządu Aeroklubu Białostockiego oraz uchwałami można zapoznać się u dyrektora (kopie) oraz Sekretarza Zarządu (oryginały wszystkich dokumentów.)

Jeżeli są jakieś sugestie, to proszę pisać: prezes@epbk.pl


Komentarz synoptyka

Aktualna pogoda
Kamerka
Statystyki
Szybowce:
Nalot w roku 2019
414:5
Najdłuższy lot w roku 2019
Maciej Maciejewski - 06:20
Najdłuższy przelot w roku 2019
Jakub Beszterda - 0 km
Najwięcej przelotów w roku 2019
Adam Bogdanowicz - 0 km