AEROKLUB BIAŁOSTOCKI
Zaprasza na szkolenia lotnicze w sezonie 2020.
Zostań pilotem / skoczkiem spadochronowym.
Zrealizuj marzenia!

Posiedzenia

 Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Białostockiego
28 września 2020 (poniedziałek) godzina 18:30)

 
Porządek posiedzenia:
1. Podanie i przyjęcie porządku
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Sprawy członkowskie
4. Zatwierdzenie sprawozdania za rok 2019
5. Sprawozdanie dyrektora (realizacja budżetu)
6. Sprawy różne
7. Zamknięcie posiedzenia.


CHRONOLOGICZNE ZESTAWIENIE TEMATÓW PORUSZANYCH NA POSIEDZENIACH


Z protokołami z posiedzeń Zarządu Aeroklubu Białostockiego oraz uchwałami można zapoznać się u dyrektora (kopie) oraz Sekretarza Zarządu (oryginały wszystkich dokumentów.)

Jeżeli są jakieś sugestie, to proszę pisać: prezes@epbk.pl


Aktualna pogoda
CAŁA EUROPA
Statystyki
Szybowce:
Nalot w roku 2020
435:5
Najdłuższy lot w roku 2020
Tomasz Techmański - 07:29
Najdłuższy przelot w roku 2020
Tomasz Techmański - 598 km
Najwięcej przelotów w roku 2020
Tomasz Techmański - 598 km