AEROKLUB BIAŁOSTOCKI
Zaprasza na szkolenia lotnicze w sezonie 2021.
Zostań pilotem / skoczkiem spadochronowym.
Zrealizuj marzenia!

Trójkąt Konrada Wicińskiego
31 maja 1965 roku startując z lotniska Krywlany na szybowcu Foka 4 (SZD-24-4A) pilot naszego aeroklubu, Konrad Wiciński ustanowił Szybowcowy Rekord Polski na trójkącie 100km (Krywlany, Gródek, Sokółka, Krywlany) uzyskując prędkość 118,39 km/h.

29 czerwca 1978 roku na szybowcu Jantar 1 SP-2899 - znaki konkursowe AB - Pan Konrad Wiciński na tym samym trójkącie uzyskał prędkość 127,55 km/h.

W roku 2006 z okazji 60 rocznicy Aeroklubu Białostockiego Pan Konrad Wiciński został uhonorowany przez Aeroklub Polski "Dyplomem Orlich Skrzydeł"

W roku 2009 Walne Zgromadzenie Aeroklubu Białostockiego nadało Panu Konradowi Wicińskiemu tytuł Honorowego Członka Aeroklubu Białostockiego.

Pan Konrad Wiciński ufundował puchar dla pilota Aeroklubu Białostockiego, który wyrówna lub poprawi jego wynik na trójkącie - Krywlany, Gródek, Sokółka, Krywlany.

Zarząd Aeroklubu Białostockiego za zgodą Pana Konrada Wicińskiego podjął uchwałę o nadaniu nazwy "Trójkąt Wicińskiego" trasie Krywlany - Gródek - Sokółka - Krywlany i ustanowił zawody o puchar na tym trójkącie.
Fundatorem pucharu będzie Prezes Aeroklubu Białostockiego.

Panu Konradowi dziękujemy bardzo za inicjatywę mającą na celu rozwój szybowcowego latania sportowego w Aeroklubie Białostockim.
 
W corocznym "Memoriale o puchar na Trójkącie Konrada Wicińskiego" może wziąć udział każdy pilot posiadający ważną licencję sportową w sporcie szybowcowym.

Oblot trójkąta powinien odbyć się zgodnie z regulaminem obowiązującym w Szybowcowym Pucharze Polski z zachowaniem poniższych ograniczeń:

Start: linia: 2km
Sektory: 2km. 90°
Meta: min: 300m AGL, linia: 2km
Utrata wysokości: Max 1000m (Start EPBK i Meta EPBK)
Zgłoszenie zamiaru wykonania przelotu co najmniej 1h przed startem ziemnym.
Wysłanie ważnego zapisu GNS do OLC
Kierunek oblotu Krywlany, Gródek, Sokółka, Krywlany.

Współrzędne punktów zwrotnych:

START EPBK - N:53,06,09.01 E:23,10,13.73
I PZ Gródek    - N:53,05,41.57 E:23,39,53.53
II PZ Sokółka  - N:53,24,01.87 E:23,29,03.12
META EPBK   - N:53,06,09.01 E:23,10,13.73

 
Puchar za naljepszy wynik w roku na "Trójkącie Wicińskiego"

Wręczanie pucharu zwycięzcy w każdym roku odbywać się będzie na podsumowanie sezonu w czasie ogłaszania wyników corocznych zawodów o Złoty Liść Klonu.

                  tr_wicinskiego.jpg
 
                         Rzeczywista długość trasy - 108km.
Aktualna pogoda
CAŁA EUROPA
Statystyki
Szybowce:
Nalot w roku 2021
479:0
Najdłuższy lot w roku 2021
Adam Sadowski - 06:56
Najdłuższy przelot w roku 2021
Adam Sadowski - 505 km
Najwięcej przelotów w roku 2021
Adam Sadowski - 639 km