AEROKLUB BIAŁOSTOCKI
Zaprasza na szkolenia lotnicze w sezonie 2020.
Zostań pilotem / skoczkiem spadochronowym.
Zrealizuj marzenia!

Aktualności

Zarząd Aeroklubu Białostockiego uchwałą Nr 20/2019 zwołuje
Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zgromadzenie Aeroklubu Białostockiego.
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 14 grudnia o godzinie 9:00 w pierszym terminie oraz o godzinie 9:15 w drugim terminie.
Miejsce - Kawiarnia Kawelin,
15-099 Białystok ul. Legionowa 10

Proponowane: porządek obrad, regulamin obrad oraz regulamin wyboru znajdują się pod linkiem: DOKUMENTY

Informacje na temat zgromadzenia zostaną rozesłane dodatkowo drogą mailową.
Propozycja tekstu jednolitego statutu została umieszczona pod linkiem.


Komentarz synoptyka

Aktualna pogoda
Kamerka
Statystyki
Szybowce:
Nalot w roku 2020
Najdłuższy lot w roku 2020
Najdłuższy przelot w roku 2020
Najwięcej przelotów w roku 2020